ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 13 februar 2003 kl. 19:30 i Hadbjerg Forsamlingshus

 

DAGSORDEN

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Fastlæggelse af honorar for formand og kasserer.

5. Fremlæggelse af budget og takstblad for næste regnskabsår.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:
Ivan Damborg (villig til genvalg)
Hans Johnsen (ikke villig til genvalg)
Jesper Wichmann (villig til genvalg)

Valg af suppleant.

7. Kort gennemgang af hvad Hadsten Kommunes Vandforsyningsplan betyder for Hadbjerg Vandværk.

8. Bestyrelses indstiller at der i vedtægterne § 12 ændres følgende:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. Marts.
… hvorfor eventuelle forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives
til bestyrelsesformanden inden den 15. februar.

9. Bestyrelses indstiller at der vedtages et nyt sæt vedtægter.
   
De nye vedtægter kan ses her

10. Valg af revisor.

På valg er: Frede Maigaard (villig til genvalg).
Valg af suppleant: Henning Møller (villig til genvalg).

11. Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne

Ivan Damborg Jensen
Formand