Link til GEUS database, hvor alle analyserapporter også kan findes.

Hadbjerg Vandværk i GEUS databasen

2023
17 Februar    
2018 2019 2020 2021 2022
29 Januar 20 Februar 24 Januar 10 Februar 6 Januar    
15 Maj 26 Juni - 1 11 Februar 8 Marts 31 Marts    
15 Maj - Udvidet 26 Juni - 2 11 Februar 21 Maj 27 September    
2 August 26 Juni - 3 22 April 8 September 27 September    
3 August 26 Juni - 4 27 August 8 September    
26 August 27 August 29 September    
26 August 22 Oktober 29 September    
4 November    
9 December - Udvidet    
2013 2014 2015 2016 2017
21 Februar 21 Juli 18 Juni 9 Juni - Udvidet 23 Februar    
17 Juni 22 August 19 Juni 9 Juni 30 Maj    
17 Juni - Udvidet 20 November 19 Juni 9 Juni 30 Maj - Udvidet    
7 Oktober 16 December 22 August 20 Juni 30 August    
5. December 27 November 1 August 6 November    
5. December - Udvidet 4 December 9 December 6 November - Udvidet    
9 December - Udvidet    
2008 2009 2010 2011 2012
4 Marts 5 Februar 11 Februar 10 Februar 17 Februar
8 Maj 1 Maj 5 Maj 12 Maj 27 Juni
15 Maj 1 Maj - Udvidet 5 Maj - Udvidet 12 Maj - Udvidet 27 Juni - Udvidet
15 Maj Boring(a) 20 Juni 20 September 31 Maj - Genanalyse 27 Juni - Ny boring
15 Maj Boring(b) 10 November 18 November 14 oktober 27 Juni - Ny boring 2
21 Juli 10 November - Udvidet 18 November - Udvidet 19 oktober 27 Juni - Ny boring 3
26 November     30 November 17 Juli
26 November - Udvidet     30 November - Udvidet 6 November
        14 November 1
        14 November 2
        14 November 3
        14 November 4
        13 December
2007 2006 2005 2004 2003
20. Februar 19. Januar 25. Januar 2. Februar 25. Marts
6. Juni 9. juni 3. Marts 3. August 19. Maj
6. Juni - Udvidet 9. juni - Udvidet 1 9. Maj 3. August - Udvidet 7. Oktober
19. September 9. juni - Udvidet 2 9. Maj - Udvidet 29. November 11. November
12. November 1 30. Oktober 20. Juli 29. November - Udvidet 10. December
12. November 2 8. November 25. August    
  23. November 18. Oktober 1    
  7. December 18. Oktober 2    

Se Eurofins guide for vandkvalitets kravene, for bedre at forstå de forskellige analyse resultater.

Vedr. Analyser fra d. 4 December 2015:

Ved den seneste analyse på vandværket, er der konstateret en mindre overskridelse af mangan og ammonium. Niveauerne er ganske ufarlig, og giver ikke anledning til forholdsregler ved forbrugerne. Overskridelserne skyldes sandsynligvis for dårlig luftning af filtrene. Dette skulle nu være rettet, og der laves nye analyser hurtigst.

Vedr. Analyser fra d. 14 November 2012:

Vi har i en analyse konstanteret at der var coliforme bakterier i vandet. Niveauet var så lavt at det ikke gav andledning til at alarmere forbrugerne, og vi har arbejdet på at lokalisere problemet. Det ser ud til at der er tale om en forurening af den ene boring. Den boring der giver problemet, er taget ud af drift indtil videre og vil blive tjekket igen tordsag den 22/11 2012.